Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: March 2024

ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳໃຫ້ກັບພະນັກງານ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການສົ່ງເສີມກະສິກຳ  ໃຫ້ກັບພະນັກງານກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາ 8:30 ຂອງວັນມີ 13 ມີນາ 2024 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ Continue reading

ພິທີ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໂຄງການໄລຍະ 2 ‘‘ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງໂດຍຜ່ານລະບົບສະຫະກອນ’’ ລະຫວ່າງ ກົມສ່ົ່ງເສິມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກັບ ອົງການສະຫະພັນສະຫະກອນ ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ໄຣໄປເຊັນ (DGRV) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສະຫະພັນສະຫະກອນ ແລະ ໄຣໄຟເຊັນແຫ່ງປະເທດເຢຍລະມັນ (DGRV) ສະບັບເລກທີ 0626/ຕປທ.ຈສກ, ລົງວັນທີ 07 ກຸມພາ 2024. ຕອນບ່າຍໃນເວລາຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2024 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ