Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: July 2023

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກັບສະຫະພັນສະຫະກອນ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ

ເພື່ອສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນ ຂອງວຽກງານສະຫະພັນສະຫະກອນ, ເພື່ອເປັນການຍົກ ລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ອັນຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ນັກພະນັກງານ ແລະ ບັນດາສະຫະກອນກະສິ ກໍາ ໃນການຄູ້ມຄອງວຽກງານສະຫະກອນກະສິກໍາ ໃນສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ ແລະ ເຂັ້ມ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ