Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: April 2022

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເປີດບໍລິການກຸ່ມອອມຊັບ

ໃນວັນທີ່ 4-6 ມີນາ 2022  ຄະນະທີມງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ແຊມາອຶລກຶມໂກ ຂອງກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກ ທີ່ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ເຊິ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນພິທີມອບ-ຮັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເປີດບໍລິການກຸ່ມອອມຊັບ ແຊມາອຶລກຶມໂກ ບ້ານ ດົງຂາວ, ບ້ານ ຫລັກ 52 ແລະ ບ້ານ ນໍ້າລິນ  ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ເຊິ່ງການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ນໍາ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ