Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: May 2023

ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການປະກັນໄພພືດ.

ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມແລນມາກແມ່ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ມີພິທີຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການປະກັນໄພພືດຂື້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຊານົນ ຫົວໜ້າກົມ Continue reading

ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ໜ້າທີ່ລະຫວ່າງຫົວໜ້າກົມຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່.

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມດໍາລັດ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ລັດຖະກອນອອກພັກການຮັບອຸດໜູນບໍານານ ສະບັບເລກທີ 352/ນຍ ລົງວັນທີ 6 ທັນວ່າ 2022, ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ ລະຫວ່າງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ Continue reading

ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພັນ ສະຫະກອນ ສິນເຊື່ອຊຸມຊົນ ສ ເກົາຫຼີ (KFCC) ໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກ ຂອງ ສ ເກົາຫລີ ໃຫ້ກັບກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການເພື່ອການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຊົນນະບົດ ໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ສປປ ລາວ.

ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສະຫະພັນ ສະຫະກອນ ສິນເຊື່ອຊຸມຊົນ ສ ເກົາຫຼີ (KFCC) ແລະ ໂຄງການເພື່ອການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຊົນນະບົດ ໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ສປປ ລາວ,  ທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ ເກົາຫຼີ (KOICA) ໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນອອມຊັບແຊມາອຶລກຶມໂກ ຂອງ ສ ເກົາຫລີ ໃຫ້ກັບກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການເພື່ອການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຊົນນະບົດ ໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ