Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: September 2023

ການໄປຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເງີນດີຈີຕອນ ທີ່ ສູນສະຫະພັນສີນເຊື່ອຊຸມຊົນ ເກາະເຈຈູ ສ ເກົາຫຼີ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ຫາ 29 ສີງຫາ 2023 ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ 4 ທ່ານ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 2 ທ່ານ, ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ລາວ 1 ທ່ານ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ ໂພນໂຮງ 1 ທ່ານ, ຄະນະກຸ່ມອອມຊັບຫຼັກ 52 1 ທ່ານ ແລະ ຕາງໜ້າບໍລິສັດລາວແລັບ 1 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ ໄດ້ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ