Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: October 2023

ກົມສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ຄໍາເຫັນໃສ່ “ຮ່າງ” ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ

ກົມສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ຄໍາເຫັນໃສ່ “ຮ່າງ” ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ ຂຶ້ນວັນທີ 17-18 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ Continue reading

ກອງປະຊຸມມອບ-ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຜູ້ຜະລິດກະສິກຳຂະໝາດນ້ອຍ (SFS) ຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ໃນວັນທີ 11 – 12 – 13 ຕຸລາ 2023, ໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ( ADB ) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມອບ – ຮັບທືນ Continue reading

ກົມສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ຄໍາເຫັນໃສ່ “ຮ່າງ” ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ

ກົມສົ່ງເສີມ ກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມ ຄໍາເຫັນໃສ່ “ຮ່າງ” ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ ຂຶ້ນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ມີ ທ່ານ ນາງ ສີລິພອນ ສຸພັນທອງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກການ, ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 7 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ