Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: May 2019

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານການຂຽນຂ່າວໃຫ້ພະນັກງານວິຊການ

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສາານການສົ່ງເສີມ ເປັນພະແນກການຫນື່ງທີ່ຂື້ນກັບກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປູງແຕ່ງກະສິກຳ ມີບົດບາດເປັນໃຈກາງການໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ, ການປຸງແຕ່ງດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານການຜະລິດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມ. ກອງປະຊູມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2-4/5/2019 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໄຟຟ້າ ທ່າລາດ, ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ
Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ