Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: September 2018

ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາຈັດກອງປະຊຸມການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃນລະບົບ Google Apps

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 18-20/ກັນຍາ/2018 ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາໄດ້ຖືເປັນກຽດ ຈັດກອງປະຊຸມການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃນລະບົບ Google Apps  ໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ ການລາຍງານຂໍ້ມູນຜ່ານ Google Drive  ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ມາຈາກພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ, ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສົ່ງເສີມພະແນກສົ່ງເສີມ Continue reading

ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຈັກການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ

ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຈັກການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດ.ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ຫາ 26 ສິງຫາ ປີ 2018 ສູນພັດທະນາກະສິກຳປາກແຈ້ງ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ມອບໃຫ້ສູນພັດທະນາກະສິກຳ Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ