Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: November 2019

ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການພັດທະນາກຸ່ມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອກ້າວເປັນສະຫະກອນໃນອານາຄົດ

ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ເຊີ່ງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັບຟັງການປະຕິບັດໜ້າວຽກງານຂອງໂຮງງານ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງສະຫະກອນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ເຂດພູພຽງບໍລິເວນ ແລະ ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາອິນຊີ ບ້ານຫຼັກ 36 ເມືອງ ປາກຊ່ອງ. Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ