Department of Agriculture Extension and Cooperatives

ເຊື່ອຕໍ່ເວັບໄຊອື່ນ

1ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້www.maf.gov.la
2ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາwww.moes.edu.la
3ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່www.mem.gov.la
4ກະຊວງການເງິນwww.mof.gov.la
5ກະຊວງການຕ່າງປະເທດwww.mofa.gov.la
6ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວwww.micat.gov.la
7ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າwww.moic.gov.la
8ກະຊວງຍຸດຕິທຳwww.moj.gov.la
9ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມwww.molsw.gov.la
10ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດwww.mod.gov.la
ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ