Department of Agriculture Extension and Cooperatives

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ  (ກສກສ)

ບ້ານ ດອນຕິ້ວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ : (+856) 21 732 072

ແຟກ : 021  732 072

ເວັບໄຊສ໌: daec.maf.gov.la

E-mail: dteap.maf.gov.la@gmail.com 

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ