Department of Agriculture Extension and Cooperatives

Monthly Archives: May 2022

ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ, ການຄູ້ມຄອງເງີນອອມ ແລະ ເງີນກູ້ ໃຫ້ກູ່ມອອມຊັບແຊມາອຶລ ກຶມໂກະບ້ານ

       ເພື່ອ ຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ, ການຄູ້ມຄອງເງີນອອມ ແລະ ເງີນກູ້ ໃຫ້ກັບກູ່ມອອມຊັບແຊມາອຶນ ກຶມໂກະບ້ານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບ້ານດົງຂາວ; ບ້ານຫລັກ52 ແລະ ບ້ານນໍ້າລິນ ລວມທັງພະນັກງານຂັ້ນເມືອງຜູ້ຮັບຜິຊອບວຽກດັ່ງກ່າວ. Continue reading

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າກະສິກໍາ

ແຈ້ງການ

ຍຸດທະສາດ

ໜັງ​ສື​ພິມ ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ

ວາລະສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ວາລະສານການສົ່ງເສີມ

ສະຖິຕິການຜະລິດກະສິກໍາ

ເລື່ອງຫຼ້າສຸດ